http://
www.vystavahradec.cz
On-line přihlášení:         

prostřednictvím on-line systému ČMKU dogoffice
Po zadání přihlášky on-line MUSÍ na e-mail vystavovatele PŘIJÍT OBRATEM POTVRZENÍ o registraci přihlášky (vč. případně přihlášených soutěží), pokud toto nenastane, přihlášení neproběhlo !!!
Dbejte na zadání správné e-mailové adresy.
Přihláška ke stažení:        

zasílejte poštou na adresu:
Kynologický spolek Hradec Králové
Pardubická 15/3
500 04 Hradec Králové
Důležitá upozornění:

Přihlášky poštou zasílejte DOPORUČENĚ
vyplňujte STROJOVĚ nebo ČITELNĚ HŮLKOVÝM PÍSMEM

K přihlášce na výstavu je nutno přiložit doklad o zaplacení výstavního
poplatku a oboustrannou FOTOKOPII PRŮKAZU PŮVODU psa, ve
kterém je uveden majitel - platí pro VŠECHNY PSY přihlášené na
výstavu !

Pro třídu pracovní je nutno doložit malý certifikát vystavený ČMKJ,
ČKS, ČMKU nebo KJ ČR. Na jiné doklady o vykonaných zkouškách
nebudou brány na zřetel.

Přijetí bude potvrzeno vstupním listem nejpozději 7 dnů před
výstavou - pouze e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v
přihlášce !

Neobdrží-li vystavovatel vstupní list v uvedeném termínu, je třeba se
o důvodu informovat u pořadatele výstavy.
HRADEC KRÁLOVÉ
HRADEC KRÁLOVÉ
Home Novinky Propozice Přihláška Platby Doprava Sponzoři Kontakt Fotogalerie
Minulé ročníky
TOPlist
PDF
DOC
50. KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ - 9.5.2021 - zrušeno
50. ročník KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ - 9. 5. 2021 - ZRUŠENO
50. ročník KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ - 9. 5. 2021 - ZRUŠENO